Çorlu DC motor Sarımı

Çorlu DC motor Sarımı

Çorlu DC motor Sarımı

Doğru akım motoru, doğru akım elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren
elektrik makinesidir. Doğru akım motorlarına DA motor veya DC motor da denilmektedir.
Herhangi bir iletkene doğru akım tatbik edildiğinde iletken, sabit bir manyetik alan oluşturur.
N ve S kutuplarından oluşan bu sabit manyetik alan etki alanının içerisindeki iletken
cisimlere veya farklı manyetik alanlara sabit mıknatısın gösterdiği etkiyi gösterir. Yani
iletken cisimleri kendisine çeker, aynı kutuplu manyetik alanları iter; farklı kutuplu manyetik
alanları çeker. N kutbundan S kutbuna doğru oluşan bu kuvveti manyetik akı olarak
adlandırıyoruz. DC motorlar, statorda oluşturulan sabit manyetik alanın rotorda oluşturulan
sabit manyetik alanı itmesi ve çekmesi prensibine göre çalışır. Statorda kuzey-güney
ekseninde oluşan sabit manyetik alana karşı, rotorda bu eksenden belli bir açıda kayık olarak
yerleştirilen sargıda ikinci bir sabit manyetik alan oluşturulur. Rotorun hareketi ile rotor
sargısının stator sargısıyla aynı eksene gelmesi ve hareketin sona ermesini engellemek için
rotor üzerinde birden fazla sargı oluşturulmuştur. Bu sargılar yine rotorun üzerindeki bir
kolektörde toplanır. Kolektöre uygulanan gerilim, kömür fırçalar marifeti ile aktarılır. Kömür
fırçalar, sabit eksende olduğu için rotor döndükçe gerilim uygulanan sargılar da değişecektir.
Her defasında stator eksenine belli açıda manyetik alan oluşturan sargıya gerilim tatbik
edildiğinden dönme sürekli devam eder.
Karaca Elektrik Bobinaj
Ürünlerimiz ve servislerimiz hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

0 541 593 34 29

[email protected]

Kemalettin Mah. Fabrika Sk. No 14/A Çorlu/Tekirdağ

Servo Motor Sarımı

Servo motorların tamir edilme sürecinden önce ilk olarak sizlere kısaca Servo Motorlar hakkında ufak bilgiler aktaralım. Servo motorlar robot teknolojisin de en çok kullanılan motor türüdür. Amaçları mekanizmaların işeyiş hatalarını bularak düzelmelerine yardımıcı olmaktır.

Step Motoru Sarımı

Servo motorların tamirinde ilk önemli kural arıza tespitinin doğru yapılmasıdır. Arızanın çok fazla sebebi olacağından doğru tespit yapılmadığı taktirde zaman kaybı ve gereksiz maliyet oluşacaktır.

AC-DC Motor Sarımı

Her marka, tip ve güçte DC motorların endüvi/endüktör sargılarının, orijinal bobinaj karakteristikleri ve izolasyon sınıflarına göre, tekniğine uygun olarak yeniden sarımı, onarımı ve bakımı işlemleri, konusunda uzmanlaşmış teknik ekibimiz tarafından yapılmaktadır.